นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้ามและของต้องกำกัดต่างกันอย่างไร ?

นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้ามและของต้องกำกัด bkkshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้ามและของต้องกำกัดต่างกันอย่างไร ?                                        bkkshipping 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน มาไทยนั้น สิ่งที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนนำเข้าคือ มีสินค้า 2 ประเภทที่ทาง BKK Shipping ไม่รับนำเข้าเนื่องจากเป็นสินค้าต้องห้ามและเป็นสินค้าที่กฎหมายได้ควบคุมการนำเข้ามาในประเทศไทย

BKK Shipping มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกรมศุลกากรและขอหยิบมาเล่าเกี่ยวกับสินค้า 2 ประเภทดังกล่าวนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการทำความเข้าใจได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ของต้องห้าม คือ ของที่ห้ามไม่ให้นำเข้ามาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เช่น

 • สารเสพติด
 • วัตถุหรือสิ่งลามก
 • ของลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
 • ธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ปลอม
 • สัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ที่อยู่ในบัญชีควบคุมของอนุสัญญาไซเตส

ของต้องกำกัด คือ ของบางชนิดที่กฎหมายควบคุมการนำเข้ามาและส่งออกนอกราชอาณาจักร ของต้องกำกัดต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องนำมาแสดงในเวลาปฏิบัติพิธีการศุลกากร

 • พระพุทธรูป >> กรมศิลปากร
 • อาวุธปืน กระสุนปืน >> กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • พืชและส่วนต่างๆ ของพืช >> กรมวิชาการเกษตร
 • สัตว์มีชีวิตและซากสัตว์ >> กรมปศุสัตว์
 • อาหาร ยา เครื่องสำอาง และอาหารเสริม >> สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • ชิ้นส่วนยานพาหนะ >> กระทรวงอุตสาหกรรม
 • บุหรี่ ยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ >> กรมสรรพสามิต
 • เครื่องมือวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์โทรคมนาคม >> สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
อย่างไรก็ตาม สำหรับการนำเข้าสินค้าต้องกำกัดนั้น ผู้ประกอบการนำเข้าสินค้าจากจีนสามารถใช้บริการกับบริษัทโลจิสติกส์มืออาชีพอย่าง Max Logistics ซึ่งรับนำเข้าสินค้าแบบถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถนำเข้าสินค้าต้องกำกัดได้ แต่ต้องมีหนังสือหรือเอกสารส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาแสดงกับเจ้าหน้ากรมศุลกากร  คลิกอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 5 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าจากต่างประเทศ