Month: April 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน 11 พันธมิตรคู่ค้าจีน BKK Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 11 พันธมิตรที่มีการนำเข้าสูงสุดในปี 2019                            11                           BKK Shipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 11 พันธมิตรที่มีการนำเข้าสูงสุดในปี 2019

จากการสำรวจของ Statista ระบุว่า ในปี 2019 มี 11 ประเทศพันธมิตรที่มีการนำเข้าสินค้าจากจีนสูงสุด ซึ่งสถิติครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าประเทศในกลุ่มอาเซียน มีการนำเข้าสินค้าจากจีนสูงสุดในปีที่ผ่านมา ตามมาด้วยกลุ่มประเทศ EU เป็นลำดับ 2 ส่วนเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น ตามมาติดๆ

ชิปปิ้งกับเหตุผลควรใช้ Freight Forwarder BKK Shipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับเหตุผลที่ควรใช้บริการกับ Freight Forwarder                   Freight Forwarder 1024x536

ชิปปิ้งกับเหตุผลที่ควรใช้บริการกับ Freight Forwarder

สำหรับผู้นำเข้าและส่งออกมือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการดำเนินการมาก่อน อาจเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณต้องใช้บริการกับตัวแทนขนส่งหรือ Freight Forwarder เพราะพวกเขาจะช่วยจัดการทุกอย่างแทนคุณ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายที่ต้องไปดำเนินการด้วยตัวเอง

Shippingจีน ความผิดที่ผู้นำเข้าต้องระวังตามกม.ศุลกากร BKK Shipping shippingจีน Shippingจีน 5 ความผิดที่ผู้นำเข้าต้องระวังตามกฎหมายศุลกากร (Customs) Shipping

Shippingจีน 5 ความผิดที่ผู้นำเข้าต้องระวังตามกฎหมายศุลกากร (Customs)

การนำเข้าสินค้าจากจีนด้วยตนเอง อาจมีความเสี่ยงสำหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการนำเข้า หากเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายศุลกากรดังต่อไปนี้ ผู้นำเข้าจะได้รับโทษสถานเบา-หนักตามข้อกฎหมายศุลกากร