Month: January 2020

ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)

บริษัทชิปปิ้งจำนวนมาก มักมีโกดังสินค้าตั้งอยู่ที่เมืองกว่างโจว ประเทศจีน เนื่องจากกว่างโจวเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีน และเป็นตำนานของเส้นทางสายไหม

1688 เช็ค ! 5 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายต่อนั้น จัดเป็นธุรกิจที่กำลังไปได้สวยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าจีนจากเว็บไซต์ 1688

Shippingจีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งจีนในปี 2020

ชิปปิ้งจีน เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แล้วเทรนด์ของปีนี้จะมีอะไรบ้าง มาอัพเดทกัน