Month: January 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ BKK Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ประเภทตู้ Container ขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง ? 5                               BKK Shipping 2 1024x537

นำเข้าสินค้าจากจีน ประเภทตู้ Container ขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง ?

รู้หรือไม่ว่า ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้า ที่นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ว่าจะทางรถหรือทางเรือนั้น ถูกประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1956 โดยนักลงทุนชาวอเมริกันนามว่า Malcom Mc Lean ผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น ‘บิดาแห่งการขนส่งระบบตู้สินค้า’

ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของเมืองกว่างโจว BKK Shipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)            10                                           BKK Shipping 1024x536

ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)

บริษัทชิปปิ้งจำนวนมาก มักมีโกดังสินค้าตั้งอยู่ที่เมืองกว่างโจว ประเทศจีน เนื่องจากกว่างโจวเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีน และเป็นตำนานของเส้นทางสายไหม

1688 ขั้ันตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้า bkkshipping 1688 1688 เช็ค! 5 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 5                                  bkkshippingweb 1024x536

1688 เช็ค! 5 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายต่อนั้น จัดเป็นธุรกิจที่กำลังไปได้สวยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าจีนจากเว็บไซต์ 1688

Shipping จีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งปี 2020 BKK Shipping shipping จีน Shippingจีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งจีนในปี 2020 5                                 2020 BKK Shipping 1024x536

Shippingจีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งจีนในปี 2020

ชิปปิ้งจีน เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แล้วเทรนด์ของปีนี้จะมีอะไรบ้าง มาอัพเดทกัน