ชิปปิ้งจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนครบวงจร
ทางเรือ ทางรถ
พร้อมบริการทุกวัน
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษา

ชิปปิ้งจีน

นำเข้าสินค้าจากจีนครบวงจร
ทางเรือ ทางรถ
พร้อมบริการทุกวัน
ด้วยทีมงานมืออาชีพ ยินดีให้คำปรึกษา

ชิปปิ้งจากจีน รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 150x150

บริการขนส่งทางเรือ
ชิปปิ้งจากจีน มาไทยเริ่มต้น 39 บาท
โดยรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ
จึงทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านาน
โดยใช้เวลาเพียง 15-30 วัน
พร้อมทั้งจัดส่งทั่วประเทศ

ชิปปิ้งจากจีน รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 7 150x150

บริการขนส่งทางรถ
การขนส่งทางรถจากจีนมาไทย
ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน
โดยมีเส้นทางหลักคือ
จาก กว่างโจว มา กรุงเทพ
โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศ

ชิปปิ้งจากจีน รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 0100x4 150x150

บริการขนส่งในประเทศ
บริการจัดส่งในประเทศ
โดยบริษัทขนส่งเอกชน
มีเลือกตามต้องการ
จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

ชิปปิ้งจากจีน รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 150x150

บริการขนส่งทางเรือ ชิปปิ้งจากจีน มาไทยเริ่มต้น 39 บาท
โดยรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ จึงทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านาน
โดยใช้เวลาเพียง 15-30 วัน พร้อมทั้งจัดส่งทั่วประเทศ

ชิปปิ้งจากจีน รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 7 150x150

บริการขนส่งทางรถ การขนส่งทางรถจากจีนมาไทย
ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน
โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจวมากรุงเทพ
โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศ

ชิปปิ้งจากจีน รับนำเข้าสินค้าจากจีนแบบครบวงจร ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 0100x4 150x150

บริการขนส่งในประเทศ บริการจัดส่งในประเทศ โดยบริษัทขนส่งเอกชน
มีเลือกตามต้องการ จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย

การบริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ ที่มาพร้อมกับ
ความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบก
ของ Bkkshipping ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือ
จาก กว่างโจว มา กรุงเทพโดยสามารถกระจายสินค้า
ส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถ
แบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ
3-5 วัน โดยทั้ง2บริการนี้เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ
รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้า
จากจีนชิปปิ้งจีน โดยบริษัท Bkkshipping
มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือชิปปิ้ง
จากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้าลูกค้า
จะสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า
น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้า
ต้องชำระตลอด 24 ชม.

การนำเข้าสินค้า ชิปปิ้งจากจีน ทางเรือ กับประสบการณ์
ด้านการขนส่งนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจากจีน 
ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ Bkkshipping 
มีความเชี่ยวชาญในการรับนำเข้าสินค้าจากจีน
สร้างความประทับใจและได้รับการไว้วางใจ
จากเหล่าร้านค้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน
ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้า
ไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้า
ให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีน
ทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่
จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

การบริการนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ ที่มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญ
ด้านการขนส่งทางบกของ Bkkshipping ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ
จากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลักคือ
จาก กว่างโจว มา กรุงเทพโดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับ
ได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) 
ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน โดยทั้ง2บริการนี้เป็นบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้ง ผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีน
ชิปปิ้งจีน โดยบริษัท Bkkshipping มีระบบบริหารจัดการการนำเข้า
สินค้าจากจีนหรือชิปปิ้งจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า
ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า
น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ
ตลอด 24 ชม.

การนำเข้าสินค้า ชิปปิ้งจากจีน ทางเรือ กับประสบการณ์ด้านการขนส่ง
นำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจากจีน ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจึงทำให้ 
Bkkshipping มีความเชี่ยวชาญในการรับนำเข้าสินค้าจากจีน
สร้างความประทับใจและได้รับการไว้วางใจจากเหล่าร้านค้าหรือ
ร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่จึงทำให้ผู้นำเข้า
ไม่ต้องรอรอบนานและเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้
ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึง
ตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า
รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

วิธีในการนำเข้าสินค้า

1.ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

สินค้านำเข้าจากจีน มืออาชีพ ให้บริการด้านการชิปปิ้งสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 05 5 150x150

2. ส่งสินค้ามาที่โกดัง BKKShipping กว่างโจว

สินค้านำเข้าจากจีน มืออาชีพ ให้บริการด้านการชิปปิ้งสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 06 5 150x150

3.เข้าสู่ระบบขนส่ง ตรวจสอบสินค้า

สินค้านำเข้าจากจีน มืออาชีพ ให้บริการด้านการชิปปิ้งสินค้าจากจีน ชิปปิ้ง หน้าหลัก Bkk shipping 07 5 150x150

Bkkshipping Application

โหลดฟรี
แอปพลิเคชั่นนำเข้าสินค้าจากชิปปิ้งจากจีนผ่านมือถือ
นำเข้าสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาตรวจสอบสถานะสินค้า / ชำระค่าขนส่งผ่านมือถือ
ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็ว / มีทั้งระบบ android และ ios

ชิปปิ้ง หน้าหลัก google e1504520438467
ชิปปิ้ง หน้าหลัก appple e1504520454978

ปรึกษาทีมงานชิปปิ้งจีนกับเราได้เลยที่ Call center 02-114-7887