Month: March 2020

นำเข้าสินค้าจากจีน 7 ข้อดีของการขนส่งทางรถ BKK Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 7 ข้อดีของการขนส่งทางรถบรรทุก                   7                                 BKK Shipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีนกับ 7 ข้อดีของการขนส่งทางรถบรรทุก

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางรถนั้น นอกจากจะสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาเดินทางสั้นๆ กว่าทางเรือแล้ว เมื่อเทียบกับการขนส่งทางเครื่องบิน ยังนับว่าถูกกว่ามาก ปัจจุบันจึงเป็นการขนส่งระหว่างประเทฬที่ได้รับความนิยม

1688 แอปจ่ายก่อน ผ่อนทีหลัง BKK Shipping 1688 1688 ‘ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง’ แอปผ่อนจ่าย 0% รองรับเศรษฐกิจชะลอตัว 1688                                 BKK Shipping 1024x536

1688 ‘ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง’ แอปผ่อนจ่าย 0% รองรับเศรษฐกิจชะลอตัว

การชำระเงินรูปแบบ ‘Buy now, Pay later’ นั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในออสเตรเลีย โดยพบว่า ลูกค้ามีการใช้งานบริการชำระเงินรูปแบบนี้มากกว่า 1.5 ล้านราย

ชิปปิ้ง 3 อันดับบริษัทขนส่งรายได้เฉลี่ยสูงสุดในโลก BKK Shipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 3 อันดับบริษัทสากล ที่ครองตลาดโลจิสติกส์ใหญ่ที่สุดในโลก 3                                                             BKK Shipping 1024x536

ชิปปิ้ง 3 อันดับบริษัทสากล ที่ครองตลาดโลจิสติกส์ใหญ่ที่สุดในโลก

ชิปปิ้ง ธุรกิจขนส่งที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจประเภทอื่นๆ เพราะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใด ย่อมมีความเกี่ยวพันกับการขนส่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะธุรกิจ E-Commerce ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้ จึงส่งผลให้ธุรกิจชิปปิ้งและโลจิสติกส์ต่อไปนี้ เติบโตอย่างผงาด