ชิปปิ้ง 5 ข้อผิดพลาดของชิ้ปปิ้งกระทบธุรกิจค้าปลีก BKK Shipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้งกับ 5 ข้อผิดพลาดของการให้บริการ ที่ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก 5                                 1024x536

ชิปปิ้งกับ 5 ข้อผิดพลาดของการให้บริการ ที่ส่งผลต่อธุรกิจค้าปลีก

BKK Shipping รวบรวมเอาข้อผิดพลาดของการให้บริการชิปปิ้งที่พบเจอบ่อยที่สุด และมีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการที่เป็นบุคคลทั่วไป หรือผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าปลีก

ชิปปิ้ง สถิติการทำการตลาดทาง SMS BKKshipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง (Shipping) กับสถิติของการทำการตลาดทาง SMS ที่คุณควรรู้                               SMS BKKshipping web 1024x536

ชิปปิ้ง (Shipping) กับสถิติของการทำการตลาดทาง SMS ที่คุณควรรู้

ชิปปิ้ง จึงเป็นธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ ทั้งนี้ การทำธุรกิจชิปปิ้งนั้น จำเป็นต้องมีคอนเนกชั่นที่ดี มีสายป่านยาว และมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงกลุ่ม

นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้ามและของต้องกำกัด bkkshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้ามและของต้องกำกัดต่างกันอย่างไร ?                                        bkkshipping 1024x536

นำเข้าสินค้าจากจีน ของต้องห้ามและของต้องกำกัดต่างกันอย่างไร ?

ก่อนนำเข้าสินค้าจากจีน มีสินค้า 2 ประเภท ที่ผู้ประกอบการนำเข้าควรทราบ คือสินค้าต้องห้ามและสินค้าต้องกำกัด ทั้ง 2 ประเภทแตกต่างกันอย่างไร อ่านเพิ่มเติมได้เลย

นำเข้าสินค้าจากจีน 5 ประเภทตู้คอนเทนเนอร์ BKK Shipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ประเภทตู้ Container ขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง ? 5                               BKK Shipping 2 1024x537

นำเข้าสินค้าจากจีน ประเภทตู้ Container ขนส่งสินค้ามีอะไรบ้าง ?

รู้หรือไม่ว่า ตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้สินค้า ที่นำเข้าสินค้าจากจีน ไม่ว่าจะทางรถหรือทางเรือนั้น ถูกประดิษฐ์และจดสิทธิบัตรครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1956 โดยนักลงทุนชาวอเมริกันนามว่า Malcom Mc Lean ผู้ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น ‘บิดาแห่งการขนส่งระบบตู้สินค้า’

ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของเมืองกว่างโจว BKK Shipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)            10                                           BKK Shipping 1024x536

ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)

บริษัทชิปปิ้งจำนวนมาก มักมีโกดังสินค้าตั้งอยู่ที่เมืองกว่างโจว ประเทศจีน เนื่องจากกว่างโจวเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีน และเป็นตำนานของเส้นทางสายไหม

1688 ขั้ันตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้า bkkshipping 1688 1688 เช็ค! 5 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 5                                  bkkshippingweb 1024x536

1688 เช็ค! 5 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายต่อนั้น จัดเป็นธุรกิจที่กำลังไปได้สวยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าจีนจากเว็บไซต์ 1688

Shipping จีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งปี 2020 BKK Shipping shipping จีน Shippingจีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งจีนในปี 2020 5                                 2020 BKK Shipping 1024x536

Shippingจีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งจีนในปี 2020

ชิปปิ้งจีน เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แล้วเทรนด์ของปีนี้จะมีอะไรบ้าง มาอัพเดทกัน

ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าสูงสุดในโลก BkkShipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้าน TEU) 10           bkkweb 1024x536

ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้าน TEU)

จีนยังคงครองความเป็นอันดับ 1 ของการเป็นท่าเรือที่รองรับสินค้าได้มากที่สุดในโลก สะท้อนถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในจีนที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง