นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งแบบ Intermodal และ Multimodal ต่างกันอย่างไร?

นำเข้าสินค้าจากจีน การขนส่งแบบ Intermodal และ Multimodal ต่างกันอย่างไร ? - bkkshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน ขนส่งแบบ Intermodal และ Multimodal ต่างกันอย่างไร? intermodal ct Multimodal 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน ในการขนส่งสินค้า เรามักจะคุ้นๆ กับคำว่า Intermodal และ Multimodal กันอยู่บ้าง เนื่องจากเป็นการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศแบบหลายรูปเเบบเหมือนๆ กัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สองคำนี้มีลักษณะการเลือกใช้งานที่ต่างกันอยู่บ้าง

BKK Shipping ขอนำเสนอถึงความหมาย และข้อดีที่แตกต่างกันของคำว่า Intermodal และ Multimodal รวมถึงสภาพแวดล้อมในการขนส่งในแต่ละรูปแบบ ดังต่อไปนี้

Intermodal Transport (การขนส่งหลายรูปแบบ)
คือการขนส่งสินค้าแบบหลายวิธีในเส้นทาง ระหว่างจุดเริ่มต้นจนถึงปลายทาง ภายใต้ผู้ให้บริการหลายรายและมีผู้ให้บริการการขนส่งหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเป็นการขนส่งโดยผสมผสานระหว่างรถบรรทุก เรือ และรถไฟ นิยมใช้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เช่น การนำเข้าสินค้าจากจีน

⇒ เริ่มจากรถลากตู้คอนเทนเนอร์ขนสินค้าจากคลังสินค้าที่ประเทศจีนไปยังท่าเรือ
⇒ เรือขนสินค้าจากจีนมาถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทย
⇒ ตู้คอนเทนเนอร์ขนสินค้า ถูกลากไปที่ลานตู้คอนเทนเนอร์
⇒ รถหัวลาก ทำหน้าที่ลากตู้คอนเทนเนอร์ไปยังที่หมาย

สำหรับการใช้ยานพาหนะขนส่งสินค้าแต่ละเที่ยวนั้น ไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก เรือ รถไฟ มักขึ้นอยู่กับการวางแผนการขนส่งที่เหมาะสม

ข้อดีของ Intermodal Transport
⇒ ผู้จัดส่งสามารถเลือกผู้ให้บริการ ที่ให้อัตราค่าบริการต่ำกว่าในการขนส่งแต่ละเที่ยว
⇒ เพิ่มความยืดหยุ่นและการขนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือต่างๆ
⇒ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โดยสามารถเลือกผู้ให้บริการที่ขนส่งแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
⇒ เพิ่มความปลอดภัยของสินค้าที่กำลังขนส่ง
⇒ ผู้ขนส่งสามารถเลือกตารางการขนส่งได้ตามความเหมาะสม


Multimodal Transport (การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ)
คือการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทางด้วยการขนส่งที่หลากหลายและมีผู้ให้บริการการขนส่งหรือนิติบุคคลที่แตกต่างกัน แต่จะอยู่ภายใต้สัญญาเดียวหรือมีผู้ให้บริการรายเดียว ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งในรูปแบบที่ผสมผสานระหว่าง รถบรรทุก เรือ รถไฟ และเครื่องบิน

ข้อดีของ Multimodal Transport
⇒ ประสิทธิภาพในการติดตามการขนส่งสูง เนื่องจากเป็นการส่งมอบแบบ door to door
⇒ สามารถเข้าถึงพื้นที่ระยะไกล (ระหว่างประเทศ) ได้อย่างสะดวกสบาย เพราะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งรายเดียว
⇒ ควบคุมเวลาในการส่งมอบได้ดีกว่าแบบที่มีผู้ขนส่งหลายราย
⇒ ลดค่าใช้จ่ายในการประสานงานด้านโลจิสติกส์ของผู้จัดส่ง

แม้ว่าฟังก์ชั่นการทำงานหลักๆ ของทั้งสองรูปแบบการขนส่งนี้ จะมีความคล้ายคลึงกันอยู่ แต่ก็มีความแตกต่างกันที่สัญญา และความรับผิดชอบของการขนย้ายสินค้า อย่างไรก็ตาม ข้อได้เปรียบของทั้ง Intermodal และ Multimodal นั้น มาจากการรวมกันของโหมดการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ประกอบการนั่นเอง

ที่มาข้อมูล : https://shippingandfreightresource.com/difference-between-intermodal-and-multimodal-transport/#