ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)

ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของเมืองกว่างโจว BKK Shipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)            10                                           BKK Shipping 768x402

ชิปปิ้งหรือบริษัทขนส่งสินค้าจากจีน มักมีโกดังสินค้าที่ตั้งอยู่ ณ เมืองกว่างโจว ประเทศจีน เนื่องจากกว่างโจวเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีน 

ในอดีตเคยใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและข้ามประเทศมาหลายทศวรรษ จวบจนถึงปัจจุบัน ยังคงเป็นเมืองท่าเรือ ชิปปิ้งสินค้า ที่คึกคัก จอแจ และไม่เคยหลับไหล

BKK Shipping รวมเรื่องราวที่น่าสนใจของท่าเรือกว่างโจวมาฝากเป็นข้อมูล

 1. ท่าเรือกว่างโจว เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก โดยสามารถรองรับการขนส่งหรือชิปปิ้งสินค้าได้สูงสุดถึง 18.9 TEU รองลงมาจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ท่าเรือสิงคโปร์ ท่าเรือเซินเจิ้น ท่าเรือหนิงโป-โจวซาน ท่าเรือปูซาน เกาหลีใต้ และท่าเรือฮ่องกง (ข้อมูลอัพเดท 2016 อ้างอิงจาก https://www.weforum.org/agenda/2019/02/visualizing-the-world-s-busiest-ports)
 2. ในประเทศจีน ท่าเรือกว่างโจว ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของท่าเรือที่มีปริมาณสินค้าผ่านเข้า-ออกมากที่สุดในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019
 3. ท่าเรือกว่างโจว ติด 1 ใน 10 อันดับแรกของท่าเรือที่มีปริมาณตู้คอนเทนเนอร์สินค้าผ่านเข้า-ออกมากที่สุดในครึ่งปีแรกของปี 2019
 4. เมืองกว่างโจว ตั้งอยู่บนปากแม่น้ำจูเจียง และเป็นเมืองหลวงของมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 3 แห่งคือ เซินเจิ้น จูไห่ และซัวเถา
 5. ท่าเรือกว่างโจว ประกอบด้วยท่าเรือจำนวน 4,600 แห่ง 133 ทุ่น และ 2,359 สมอเรือ แต่ละชั้นหนัก 1,000 ตัน และมีความจุสูงสุด 3,000 ตัน
 6. ท่าเรือกว่างโจว เป็นเมืองท่าที่สำคัญตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉิน (Qin Dynasty) เป็นท่าเรือการค้าในฐานะเส้นทางสายไหมบนทะเล และเป็นเมืองท่าเรือสำหรับชิปปิ้งสินค้า ที่คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของจีนตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะในราชวงศ์หมิง (Ming Dynasty) และราชวงศ์ชิง (Qing Dynasty)
 7. ท่าเรือกว่างโจวตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ำที่ไหลมาบรรจบกันถึง 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำ Dongjiang, Xijiang และ Beijiang ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยแม่น้ำทั้ง 3 สายนั้นมีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย อาทิ ทางน้ำสำหรับเดินเรือ รถไฟทางด่วน และทางอากาศ มาบรรจบกันที่นี่
 8. กว่างโจว เป็นเมืองท่าที่สำคัญในภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล (Pearl) และมณฑลกวางตุ้ง
 9. ภาพลักษณ์ของกว่างโจวนั้น จะมีความแตกต่างจากเมืองทางเหนืออย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีกลิ่นอายของความเป็นทางการ แต่กว่างโจวจะมีบุคลิกของเมืองที่เป็นแหล่งการค้าที่มีความวุ่นวาย เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหลแม้ในยามวิกาล
 10. ไม่เฉพาะการคมนาคมขนส่งทางน้ำของท่าเรือกว่างโจง ที่เต็มไปด้วยสีสันความวุ่นวายและผู้คนจอแจ แต่กว่างโจวยังเป็นเมืองที่มีสายการบินนานาชาติบินเข้าออกในแต่ละวันเป็นจำนวนไม่น้อย ตลอดจนระบบการขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย ราวกับว่าเป็นเมืองที่เปิดประตูต้อนรับผู้คนจากแดนไกลอยู่ตลอดเวลา