Shippingจีน Blank Sailing มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าอย่างไร ?

Shippingจีน Blank Sailing มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าอย่างไร ? - bkkshipping shippingจีน Shippingจีน Blank Sailing มีผลกระทบต่อการนำเข้าสินค้าอย่างไร ? Blank sailing 768x402

Shippingจีน Blank Sailing คำๆ นี้ หลายคนอาจได้ยินบ่อยๆ ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางเรือ หรือหมายถึงการแล่นเรือเปล่าหรือเรือไม่สามารถจอดเทียบท่าเรือได้ตามปกติ

ที่น่าตกใจคือ Blank Sailing ในช่วงต้นปี 2563 มีอัตราสูงมาก ซึ่งเป็นผลมาจากโรงงานในประเทศจีนปิดชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของ Coronavirus (COVID-19) รวมไปถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลง และการยกเลิกคำสั่งซื้อกับซัพพลายเออร์กระทันหัน 

จากรายงานของสายการเดินเรือ 2M Alliance พบว่ามีการแล่นเรือเปล่าเป็นจำนวน 45 ลำ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากความต้องการซื้อสินค้าที่ลดลง แม้ว่าเหตุผลทั่วไปของการแล่นเรือใบเปล่านั้น คือการลดกำลังการผลิตและเพิ่มอัตราค่าระวาง แต่ก็มีเหตุผลอื่นๆ ที่อาจทำให้การแล่นเรือว่างเปล่าเกิดขึ้นได้ 

การเเล่นเรือเปล่าคืออะไร ?
Blank Sailing หรือการแล่นเรือเปล่า บางครั้งอาจหมายความว่าเรือที่วางแผนจะข้ามพอร์ต ได้หยุดลงระหว่างเส้นทาง ที่เคยวางแผนได้หยุดไว้ระหว่างเส้นทาง หากด้วยเหตุผลบางอย่าง ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิก ทำให้มีการแล่นเรือที่ว่างเปล่า และไม่มีเรือที่สามารถปล่อยหรือโหลดสินค้าได้ ซึ่งตามปกติแล้วจะมีการประกาศตามกำหนดการเดินเรือของสายเรือไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้จัดส่งสินค้าสามารถทำการปรับเปลี่ยนได้ตามจำเป็น

การแล่นเรือเปล่า บางครั้งเป็นเหตุการณ์ปกติในเส้นทางเดินเรือ แต่เป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนโดยเฉพาะลูกค้าไม่เข้าใจในเหตุผลว่าทำไม Blank Sailing จึงเกิดขึ้น

การเดินเรือ(Shippingจีน)สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลหลายประการ โดยทั่วไปแล้ว การปล่อยและการโหลดเรือต้องใช้เวลาหลายวัน จึงจะเสร็จสมบูรณ์ ทำให้เกิดความล่าช้า เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย ความขัดแย้งด้านแรงงาน การซ่อมแซม และความแออัดของท่าเรือ อาจทำให้เรือมาถึงหรือออกเดินทางไม่ตรงตามกำหนดเวลา สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ให้บริการจำเป็นต้องยกเลิกบางอย่างเพื่อรักษาความสมบูรณ์ของกำหนดการขนส่งที่เหลือ

หรือเกิดจากความต้องการพื้นที่บนเรือลดลง ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากวันหยุด อาทิ ตรุษจีน Golden Week ตัวอย่างเช่น ไม่นานหลังจากตรุษจีน อาจมีการแล่นเรือเปล่าจำนวนมากเนื่องจากโรงงานต่างประเทศถูกปิดและความต้องการการจัดส่งลดลง ดังนั้นจึง เป็นเรื่องปกติที่จะเห็นการแล่นเรือเปล่าในช่วงเวลาดังกล่าว

การแล่นเรือเปล่ามีผลต่อการจัดส่งของผู้นำเข้าและส่งออกอย่างไร ?
หากสินค้าของผู้นำเข้าและส่งออกอยู่ในเรือที่ถูกยกเลิกไป สายการเดินเรือจะมีการจัดตารางเดินเรือใหม่ ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งมอบสินค้า หรือต้องรอเรือฟรีอีกลำ ที่มีพื้นที่ว่างสำหรับการบรรทุกสินค้าของพวกเขา ความล่าช้าดังกล่าวอาจใช้เวลา 1 เดือนหรือมากกว่านั้น และอาจหมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสำหรับผู้ขนส่งควบคู่ไปกับความยุ่งยากที่เพิ่มระดับมากกว่าเดิม

อ้างอิงข้อมูล :
www.supplychaindive.com , shippingandfreightresource.com/blank-sailing/