ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้าน TEU)

ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าสูงสุดในโลก BkkShipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้าน TEU) 10           bkkweb 768x402

ชิปปิ้งWorld Shipping Council (WSC) รวบรวม 50 ท่าเรือที่รองรับการขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก ซึ่ง BKKShipping ขอนำเสนอเพียง 10 อันดับแรกของโลก ที่เป็นท่าเรือทันสมัย ได้มาตรฐาน และมีระบบการจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ดีเยี่ยม

จากการสำรวจครั้งนี้ ทำให้เราพบว่า ‘จีน’ ยังคงครองความเป็นเจ้าของท่าเรือจำนวนมากที่สุดของโลก สะท้อนให้เห็นถึงธุรกิจด้านชิปปิ้งและโลจิสติกส์ที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

ในขณะที่ท่าเรือแหลมฉบังของไทย ติดอันดับที่ 21 ใน 50 ท่าเรือของโลก และต่อไปนี้คือ 10 ท่าเรือที่รองรับการขนส่ง เรียงลำดับจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด

 1. ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน / รองรับการขนส่งสินค้า 42.01 TEU

ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ถือเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในจีน สามารถรองรับการชิปปิ้งสินค้าได้สูงสุดในโลกถึง 42.01 TEU นำหน้าสิงคโปร์ไปอย่างขาดลอย ซึ่งตัวเลขนี้ ยังเท่ากับปริมาณการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ของทุกท่าเรือในสหรัฐอเมริการวมกันอีกด้วย ปัจจุบัน ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ยังเป็นท่าเรือขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์อัตโนมัติแห่งแรกในประเทศจีน และรัฐบาลจีนมีนโยบายยกระดับให้เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือระดับโลกในปี 2020 นี้อีกด้วย

 1. ท่าเรือสิงคโปร์ / รองรับการขนส่งสินค้า 36.60 TEU

ท่าเรือสิงคโปร์ รองรับการชิปปิ้งสินค้าได้สูงสุดเป็นอันดับ 2 รองจากท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ทั้งยังได้รับการยอมรับว่ามีระบบเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าที่เป็นธรรม มีการจัดโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ ที่เหมาะสมต่อการจัดส่งสินค้าที่เป็นตู้คอนเทนเนอร์ ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านโลจิสติกส์

 1. ท่าเรือเซินเจิ้น ประเทศจีน / รองรับการขนส่งสินค้า 27.74 TEU

เซินเจิ้นในวันนี้ ไม่เพียงเป็นแหล่งรวมความทันสมัย เทคโนโลยีและวิทยาการขั้นสูงเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่งโลจิสติกส์ ทั้งทางทะเลและอากาศทางตอนใต้ของจีน ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อเขตชนบทของจีนไปยังส่วนอื่นๆ ของโลก หรือเรียกได้ว่าเป็น Gateway ไปยัง Pearl River Delta และฮ่องกง ปัจจุบัน ท่าเรือเซินเจิ้นจึงติดอันดับท่าเรือที่มีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน

 1. ท่าเรือหนิงโป-โจวชาน ประเทศจีน / รองรับการขนส่งสินค้า 26.35 TEU

เป็นเมืองท่าที่สำคัญของจีนมากว่า 2,000 ปี หรือที่ผู้คนนิยมเรียกว่า ‘เส้นทางสายไหม’ ท่าเรือหนิงโปเปรียบได้กับเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือน้ำลึกที่ใหญ่ที่สุดของจีน เป็นสถานีขนส่งน้ำมันดิบขนาดใหญ่และกองเรือบรรทุกแร่ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ตั้งของพื้นที่จัดเก็บสารเคมีเหลวภายในประเทศจีนอีกด้วย

 1. ท่าเรือกว่างโจว ประเทศจีน / รองรับการขนส่งสินค้า 21.87 TEU

ท่าเรือกว่างโจว ตั้งอยู่ปากแม่น้ำ Pearl River ของมณฑลกวางตุ้งใกล้กับฮ่องกงและมาเก๊า ถือเป็นท่าเรือหลักของภูมิภาค Pearl River Delta โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่ จัดเป็นเขตอุตสาหกรรมและสินค้าทางการเกษตร ปัจจุบันเมืองกว่างโจว มีโกดังสินค้าของบริษัทชิปปิ้งจำนวนมากที่มาตั้งอยู่ที่นี้ อาทิ BKKShipping เป็นต้น

 1. ท่าเรือปูซาน เกาหลีใต้ / รองรับการขนส่งสินค้า 21.66 TEU

เกาหลีใต้ เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรเกาหลี พื้นที่โดยรอบเกือบทั้งหมดเป็นทะเลและมหาสมุทร จึงทำให้มีผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะท่าเรือปูซาน ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ใกล้กับประเทศญี่ปุ่น และจัดเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์มากที่สุดเป็นอันดับ 6 ของโลกอีกด้วย

 1. ท่าเรือฮ่องกง / รองรับการขนส่งสินค้า 19.60 TEU

เป็นท่าเรือเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์มาช้านาน ปัจจุบัน ท่าเรือฮ่องกง เป็นท่าเรือที่มีการขนถ่ายสินค้ามากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจโลจิสติกส์ในระดับ World Class นอกจากนี้ ฮ่องกงยังมีความได้เปรียบด้านการเชื่อมต่อกับสนามบินและทางท่าเรือ ที่มีความถี่ด้านการบินและการเดินเรืออยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก จึงสามารถเชื่อมโยงกับจุดหมายปลายทางกว่า 470 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างสะดวกสบาย

 1. ท่าเรือชิงเต่า ประเทศจีน / รองรับการขนส่งสินค้า 18.26 TEU

เป็นท่าเรือสำคัญในการขนส่งระหว่างประเทศ และเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศจีน สามารถชิปปิ้งสินค้าไปยังท่าเรือต่างๆ ได้มากกว่า 450 ท่าเรือ ใน 130 ประเทศทั่วโลก ภายในท่าเรือชิงเต่า แบ่งออกเป็น 3 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่ท่าเรือเก่า (Old Port Area) พื้นที่ท่าขนส่งน้ำมันหวงต่าว (Huangdao Oil Port Area) และพื้นที่ท่าเรือใหม่เฉียนวาน (Qianwan New Port) โดยสามารถรองรับสินค้าได้ 141,780,000 ตัน และมีความสามารถในการจัดการรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ถึง 5,139,000 ต่อปี

 1. ท่าเรือเทียนจิน ประเทศจีน / รองรับการขนส่งสินค้า 16.00 TEU

เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของจีน เปิดให้บริการ 11 จังหวัดทางภาคเหนือของจีนและประเทศมองโกเลีย เดิมทีท่าเรือเทียนจิง มีชื่อว่าท่าเรือ Tangu เป็นประตูสู่ทะเลหลักหรือกรุงปักกิ่ง ปัจจุบันท่าเรือนี้ครอบคลุมพื้นที่ 100 ตารางกิโลเมตร จึงทำให้เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในจีน และเป็นท่าเรือที่เชื่อมกันมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่สำคัญท่าเรือเทียนจิง ยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียกลางและตะวันตกอีกด้วย

 1. ท่าเรือเจเบล อาล ดูไบ (Jebel Ali Dubai) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ / รองรับการขนส่งสินค้า 14.95 TEU

ท่าเรือสินค้าหลักของดูไบ Jebel Ali เป็นท่าเรือที่หนาแน่นที่สุดในตะวันออกกลาง และเป็นแหล่งค้าขายสินค้าที่มีค่าที่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ท่าเรือแห่งนี้คึกคักก็คือ ท่าเรือ Jebel Ali นั้นเป็นเขตปลอดภาษีหรือที่เรียกว่า Jebel Ali Free Zone หรือ Jafza โดยเป็นเขตปลอดอากรที่มีอุตสาหกรรมเฉพาะทางกว่า 20 แห่งตั้งอยู่โดยรอบที่ก่อตั้งโดยรัฐบาล เขตเหล่านี้ดึงดูดธุรกิจด้วยการแบ่งภาษี สิทธิประโยชน์ที่กำหนดเองและไม่มีข้อจำกัดที่ชาวต่างชาติเป็นเจ้าของธุรกิจ