บริการขนส่ง

1688 บริการ BKK iconWeb             03 768x349

ขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย ราคาเริ่มต้น 39 บาท
โดยมีรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน

1688 บริการ BKK iconWeb            2 03 768x349

ขนส่งทางรถ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย ราคาเริ่มต้น 49 บาท
มีเส้นทางหลักคือจากกว่างโจวมาไทย ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน

1688 บริการ BKK iconWeb3 03 768x349

ขนส่งในประเทศ

บริการจัดส่งในประเทศ โดยบริษัทขนส่งเอกชน จัดส่งถึงบ้านทั่วทุกภาคของไทย

บริการขนส่ง

1688 บริการ BKK iconWeb             03 300x136

ขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย
ราคาเริ่มต้น 39 บาท
โดยมีรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน

1688 บริการ BKK iconWeb            2 03 300x136

ขนส่งทางรถ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย
ราคาเริ่มต้น 49 บาท
มีเส้นทางหลักคือจากกว่างโจวมาไทย
ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน

1688 บริการ BKK iconWeb3 03 300x136

ขนส่งในประเทศ

บริการจัดส่งในประเทศ
โดยบริษัทขนส่งเอกชน
จัดส่งถึงบ้านทั่วทุกภาคของไทย

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

บริการขนส่งทางเรือ ชิปปิ้งสินค้าจากจีนมาไทยเริ่มต้น 39 บาท โดยรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ
จึงทำให้ลูกค้าไม่ต้องรอสินค้านาน โดยใช้เวลาเพียง 15-30 วัน พร้อมทั้งจัดส่งทั่วประเทศ

บริการขนส่งทางรถ การขนส่งทางรถจากจีนมาไทย ราคาเริ่มต้นเพียง 49 บาท ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน
โดยมีเส้นทางหลักคือจาก กว่างโจวมากรุงเทพโดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศ

บริการขนส่งในประเทศ บริการจัดส่งในประเทศ โดยบริษัทขนส่งเอกชน มีเลือกตามต้องการ จัดส่งถึงบ้านทั่วไทย