นำเข้าสินค้าจากจีน

บริการขนส่ง

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการ BKK iconWeb             03 300x136

ขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย ราคาเริ่มต้นที่ 25 บาท
โดยมีรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 7-15 วัน

การนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ทางเรือ กับประสบการณ์ด้านการขนส่งนำเข้าสินค้าชิปปิ้งจากจีน ในการนำเข้าสินค้าจึงทำให้ Bkkshipping มีความเชี่ยวชาญในการรับนำเข้าสินค้าจากจีน สร้างความประทับใจ และได้รับการไว้วางใจจากเหล่าร้านค้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนาน และเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการ BKK iconWeb            2 03 300x136

ขนส่งทางรถ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย ราคาเริ่มต้นที่ 29 บาท
โดยมีรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน

การนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ ที่มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ Bkkshipping ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้ เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้งผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีนชิปปิ้งจีน โดยบริษัท Bkkshipping มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีน/ชิปปิ้งจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการ BKK iconWeb3 03 300x136

บริการขนส่งในประเทศ

บริการจัดส่งในประเทศ โดย บริษัทขนส่งเอกชน มีให้เลือกตามต้องการ จัดส่งถึงบ้านทั่วทุกภาคของไทย

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน

บริการขนส่ง

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการ BKK iconWeb             03 300x136

ขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย
ราคาเริ่มต้นที่ 39 บาท
โดยมีรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15-30 วัน

การนำเข้าสินค้าจากจีน ชิปปิ้งจากจีน ทางเรือ กับประสบการณ์ด้านการขนส่งนำเข้าสินค้าชิปปิ้งจากจีน ในการนำเข้าสินค้าจึงทำให้ Bkkshipping มีความเชี่ยวชาญในการรับนำเข้าสินค้าจากจีน สร้างความประทับใจ และได้รับการไว้วางใจจากเหล่าร้านค้าหรือร้านค้าพรีออเดอร์จากจีน ด้วยจำนวนเที่ยวเรือที่ออกถี่ จึงทำให้ผู้นำเข้าไม่ต้องรอรอบนาน และเรายังมีระบบติดตามสินค้าให้ลูกค้าได้ใช้ในการบริการจัดการสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการ โดยสามารถรู้ถึงตำแหน่งที่สินค้าอยู่ จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า รวมถึงค่าบริการขนส่งสินค้าที่ลูกค้าจะต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการ BKK iconWeb            2 03 300x136

ขนส่งทางรถ

บริการขนส่งจากจีนมาไทย
ราคาเริ่มต้นที่ 49 บาท
โดยมีรอบเรือที่ออกต่อวันหลายรอบ ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน

การนำเข้าสินค้าจากจีนทางรถ ที่มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญด้านการขนส่งทางบกของ Bkkshipping ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำเป็นจำนวนมาก โดยมีเส้นทางหลัก คือจากกว่างโจวมากรุงเทพ โดยสามารถกระจายสินค้าส่งถึงมือผู้รับได้ทั่วประเทศไทย โดยการขนส่งทางรถแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 3-5 วัน โดยทั้ง 2 บริการนี้ เป็นบริการแบบเบ็ดเสร็จ รวมทุกค่าใช้จ่ายทั้งผ่านพิธีการศุลกากร นำเข้าสินค้าจากจีนชิปปิ้งจีน โดยบริษัท Bkkshipping มีระบบบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าจากจีน/ชิปปิ้งจากจีนให้ลูกค้าได้ใช้บริการจัดการสินค้า ลูกค้าจะสามารถรู้ตำแหน่งของสินค้า จำนวนชิ้นของสินค้า น้ำหนักสินค้า ปริมาตรสินค้า และค่าบริการที่ลูกค้าต้องชำระ ตลอด 24 ชม.

นำเข้าสินค้าจากจีน บริการ BKK iconWeb3 03 300x136

บริการขนส่งในประเทศ

บริการจัดส่งในประเทศ โดย บริษัทขนส่งเอกชน มีให้เลือกตามต้องการ จัดส่งถึงบ้านทั่วทุกภาคของไทย

ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน