วิธีนำเข้าสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 1

1. ลงทะเบียน​

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 2

2. ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับ​

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 3

3. กรอกรหัสลูกค้า​

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 4

4. เลือกวิธีการจัดส่ง

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 5

5. ตรวจสอบค่าขนส่งที่ต้องชำระ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 6

6. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 7

7. แจ้งชำระเงินโดยนำรูปหลักฐาน อัพโหลดเข้าสู่ระบบ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb 8

8. บริษัทจะทำการตัดเงินค่าขนส่งโดยอัตโนมัติ