วิธีนำเข้าสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        1 02 300x300

1.ลงทะเบียน

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        2 02 300x300

2.ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        3 02 300x300

3.กรอกรหัสลูกค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        4 02 300x300

4.เลือกวิธีการจัดส่ง

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        5 02 300x300

5.ตรวจสอบค่าขนส่งที่ต้องชำระ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        6 02 300x300

6.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        7 02 300x300

7.แจ้งชำระเงินโดยนำรูปหลักฐาน อัพโหลดเข้าสู่ระบบ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        8 02 300x300

8.บริษัทจะทำการตัดเงินค่าขนส่งโดยอัตโนมัติ

วิธีนำเข้าสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        1 02 300x300

1.ลงทะเบียน

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        2 02 300x300

2.ระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        3 02 300x300

3.กรอกรหัสลูกค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        4 02 300x300

4.เลือกวิธีการจัดส่ง

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        5 02 300x300

5.ตรวจสอบค่าขนส่งที่ต้องชำระ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        6 02 300x300

6.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        7 02 300x300

7.แจ้งชำระเงินโดยนำรูปหลักฐาน อัพโหลดเข้าสู่ระบบ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb                        8 02 300x300

8.บริษัทจะทำการตัดเงินค่าขนส่งโดยอัตโนมัติ

ศึกษาเงื่อนไขการใช้บริการ ก่อนนำเข้าสินค้า

วิธีนำเข้าสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

1.เปิดบัญชีใหม่

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

2.กรอกข้อมูล

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

3.ตรวจสอบข้อมูลและรหัสลูกค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

4.การจ่าหน้าซอง

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

5.ประกันสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

6.เช็ครายการสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

7.รอรวมสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

8.รายละเอียดของสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

9.การชำระค่าบริการ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

10.แนบหลักฐานการโอนเงิน

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

1.เปิดบัญชีใหม่

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

2.กรอกข้อมูล

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

3.ตรวจสอบข้อมูลและรหัสลูกค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

4.การจ่าหน้าซอง

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

5.ประกันสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

6.เช็ครายการสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

7.รอรวมสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

8.รายละเอียดของสินค้า

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

9.การชำระค่าบริการ

วิธีส่งสินค้า BKK iconWeb4

10.แนบหลักฐานการโอนเงิน