ชิปปิ้งจากจีน แบบครบวงจร

อัตราค่าบริการขนส่งนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางรถ (บาท/กก.)
ขนส่ง 4-7 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางรถ (บาท/ลบ.ม.)
ขนส่ง 4-7 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท

ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้

ค่าบริการบิลละ 10 บาท

ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมาย และ ใบอนุญาต อ..

วิธีคำนวณค่าขนส่งชิปปิ้งจากจีน

หากใช้หน่วยกิโลกรัม คำนวณโดย ใช้ น้ำหนัก อัตราค่าส่งแบบกิโล ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ = 20 คูณกับ 39 = 780 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q) คำนวณโดย ใช้ ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตรค่าส่งแบบปริมาตร ค่าขนส่งของท่าน

ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ = 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

ค่าขนส่ง Bkk shipping 12 400x224

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์ Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติแต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน เท่าของค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง wight Artboard 7 600x600 300x300
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

อัตราค่าบริการขนส่งในไทย

ค่าขนส่ง Bkk shipping 09 min 1200x352 1024x300

หมายเหตุ Nim Express (แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะชิปปิ้งจากจีน)

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ
 • ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ nim expressของจังหวัดลูกค้า สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาสต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DCของ Nim express ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ .รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานีโทรศัพท์ 062-7096293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขา หาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 .2 .ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1โทรศัพท์ 088-0228226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 .กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจายสงขลา.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ บริษัทนิ่มงดให้บริการจัดส่ง
ค่าขนส่ง Bkk shipping 10 min 1 1200x352 1024x300

หมายเหตุ Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)

 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้างยาวสูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 40 ..+50 ..+50 .. = 140 เซนติเมตร

 • สินค้าที่ใช้บริการ kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วย (ไม้ได้

 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

ค่าขนส่ง Bkk shipping 11 min 600x441

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไข ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้นค่ะ หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้

 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติแต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจาก

 • การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้นค่ะ**