pan

ชิปปิ้ง 10 เรื่องน่ารู้ของท่าเรือกว่างโจว (Guangzhou Harbor)

บริษัทชิปปิ้งจำนวนมาก มักมีโกดังสินค้าตั้งอยู่ที่เมืองกว่างโจว ประเทศจีน เนื่องจากกว่างโจวเป็นเมืองท่าเรือขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของจีน และเป็นตำนานของเส้นทางสายไหม

1688 เช็ค ! 5 ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

ธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพื่อนำมาขายต่อนั้น จัดเป็นธุรกิจที่กำลังไปได้สวยและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะการสั่งซื้อสินค้าจีนจากเว็บไซต์ 1688

Shippingจีน 5 เรื่องอัพเดทชิปปิ้งจีนในปี 2020

ชิปปิ้งจีน เป็นธุรกิจที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงาน เพื่อความคล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แล้วเทรนด์ของปีนี้จะมีอะไรบ้าง มาอัพเดทกัน

ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้าน TEU)

จีนยังคงครองความเป็นอันดับ 1 ของการเป็นท่าเรือที่รองรับสินค้าได้มากที่สุดในโลก สะท้อนถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในจีนที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Shippingจีน ประกันภัยขนส่งสินค้า สำคัญไฉน ?

การทำประกันภัยขนส่งเป็นหลักประกันความมั่นใจอย่างหนึ่งว่า ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างขนส่ง คุณจะได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม

ชิปปิ้ง หมอนพิงหลังเพื่อสุขภาพ ป้องกันอาการออฟฟิศซินโดรม

Option เสริม ตัวช่วยที่จะทำให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านั่งของคุณเป็นเรื่องง่ายและดีต่อสุขภาพในระยะยาว สำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย

Shippingจีน เครื่องหมาย มอก. กับสิ่งที่คุณต้องรู้

สินค้ามอก. มิใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นเรื่องใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคน เพราะเกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภคของเราโดยตรง

ชิปปิ้งจีน เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง แสงสว่างของประเทศไทย

เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง และความมหัศจรรย์ของสายน้ำในเดือนพฤศจิกายน ที่แต่งแต้มไปด้วยแสงสว่าง